กลุ่มเขากะลา นักวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ UFO ที่มามายาวนาน

kaokalaufo

ufokaokala

จุดเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา หรือที่หลายๆคนเรียกว่า กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)    ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อประสานงานกับกลุ่มต่างๆ กับบุคคลต่างๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก

กลุ่มเขากะลาได้จัดให้มีเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของความเจริญทางจิต  และเทคโนโลยี  ควบคู่กันไป   โดยเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของมนุษย์จากนอกโลกที่มาติดต่อสื่อสารกับมนุษย์โลก  ทั้งที่มาจากจักรวาลนี้  และมาจากต่างจักรวาล     รวมถึงเรื่องราวของดวงดาวต่าง ๆ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ดำรงชีวิตอยู่กันอย่างไร  และมีวิวัฒนาการความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และมีเหตุผลอะไรที่ต้องเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือโลกของเรา

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมภาพถ่าย UFO ไว้เป็นจำนวนมาก  ที่ถูกบันทึกไว้ในประเทศไทย  ทั้งจากเขากะลา  และจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ที่ได้ถูกบันทึกภาพไว้ได้โดยเพื่อนๆ สมาชิก โดยได้ถูกบรรจุไว้ในเว็บไซต์   www.ufokaokala.com   นี้เอง

สำหรับกลุ่มเขากะลานี้โดยความเป็นจริงไม่ได้มีรุ่นหนึ่งหรือรุ่นใดๆ แต่เพียงเพื่อให้เข้าใจง่าย จึงได้มีการเรียกง่ายๆ ว่า รุ่นที่1 รุ่นที่ 2 และปัจจุบันได้มีรุ่นที่ 3 แล้ว  ซึ่งมีมาแล้ว 10 ปี ซึ่งในความเป็นจริงกลับรวมเป็นรุ่นเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยก  ว่าเป็นกลุ่มนั้น  กลุ่มนี้   เพราะทุกคนล้วนมาตามงาน  มาตามเวลา  มาตามหน้าที่   โดยอาสาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกด้วยจิตอาสา

จุดประสงค์ของกลุ่มเขากะลา ได้ทำหน้าที่เพียงนำเสนอข้อมูล และนำหลักฐานที่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ที่มาจากนอกโลก ซึ่งมีทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุ  และผู้ที่ได้มีประสบการณ์จริงจากการได้พบและสัมผัสกับมนุษย์จากนอกโลกด้วยตนเอง

 

มนุษย์นอกโลกที่กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ได้ทำการติดต่อสื่อสารอยู่มี 2ดวงดาว เป็นหลัก คือดาวโลกุกะตะปากะดิกอง และ ดาวพลูโต

ดาวโลกุกะตาปากะดิกอง อยู่คนละจักรวาล กับดาวโลก  ซึ่งมีความเจริญทางจิตและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป มีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและก้าวหน้าอย่างมาก และมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ และมีขนาดของโลกในอีกจักรวาลหนึ่งที่ใหญ่เกือบ 3 เท่าของโลกเรา และหมุนรอบตัวเอง 60 ชั่วโมงต่อวัน

– ภูมิประเทศ  มีสภาพอากาศหนาวเย็นเพราะห่างไกลจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นเครื่องแต่งกายจึงต้องใส่ชุดรัดรูป เพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่  ภูมิประเทศคล้ายคลึงกับโลก  มีภูเขา  แม่น้ำ ทะเล แต่ ที่ดาวดวงนี้ไม่มีเรือ ไม่มีรถยนต์  ไม่มีรถไฟ ดังนั้นจึงไม่มีมลพิษ ไม่มีการตัดถนนด้วย มีเพียงจุดจอดยานสำหรับขนส่งสิ่งของเท่านั้น และที่ดาวแห่งนี้มีภัยพิบัติเช่นเดียวกัน แต่ ไม่มีความเสียหายเพราะอยู่ในยาน เมื่อเกิดพายุก็เลี่ยงโดยให้ยานบินขึ้นที่สูง พอพายุผ่านไป ก็จึงลงมา  ใน 1 ครอบครัว มีเพียง พ่อแม่ลูก และสามารถมีลูกได้เพียง 2 คนเท่านั้น ตามกฎ

 

สำหรับเรื่องศัลธรรมที่ดาวโลกุกะตาฯ มีความเจริญทางจิตสูงมาก มีรักษาศีลอย่างเป็นปกติวิสัย (เป็นแนวทางดำรงชีวิตประจำวัน)  ซึ่งศีลเหล่นี้ก็เกิดจากการดำรงชีวิตนั่นเอง  นั่นคือ

ไม่มีการฆ่าสัตว์ เพราะทานอาหารจากแคปซูล ทำจากต้นเคริป  เพียงวันละ 1 เม็ดเท่านั้น  ไม่มีระบบขับถ่าย สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเอง
การลักทรัพย์ ไม่มีเช่นเดียวกัน เพราะรัฐบาลจัดหาให้หมด ไม่มีการใช้เงินตรา  ไม่มีการทำธุรกิจ ไม่เกิดการแก่งแย่ง ทุกคนทำงานตามหน้าที่ จึงไม่เกิดความโลภ  ทำให้ไม่มีการลักขโมยกัน ศีลข้อมุสา ไม่มีเพราะคุยกันทางจิต ใครคิดอะไรได้ยินหมด