เรื่องเล่ามนุษย์ต่างดาวที่ทุกคนยังไม่รู้

alienstory

คุณๆ ทราบกันหรือไม่ว่า เอเลี่ยนโบราณได้เคยทิ้งอนุสรณ์เอาไว้บนโลก  ซึ่งนั่นก็คือ ‘’พีระมิด” สิ่งก่อสร้างใหญ่โตโอฬาร  ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมากมายกระจายไปทั่วโลก  เช่น ในเม็กซิโก กรีซ จีน ฯลฯ โดยพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ มหาพีระมิดแห่งชูลูลาในเม็กซิโก  แต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือพีระมิด ที่อียิปต์นั่นเอง ความมหัศจรรย์ของระมิด  อยู่ที่  รูปทรง  เพราะ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนมีรูปทรงที่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่การเดินทางในสมัยก่อนโน้นเมื่อ 3-5 พันปีก่อน ค่อนข้างลำบาก  จึงเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดวัฒนธธรรม    แต่กลับสามารถพบเห็นพีระมิดได้ทั่วโลก    และความมหัศจรรย์ อยู่ที่เทคโนโลยีการตัด และเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่ รูปทรงที่สมมาตร และที่เหนือกว่านั่นคือ พีระมิดบางแห่งได้ “ซ่อน” ความลับด้านวิทยาการเอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เช่น พีระมิดขั้นบันไดที่ชิเชน อิตซา ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมมายาในเม็กซิโก  ที่เมื่อรวมขั้นบันไดทั้งหมดแล้ว เท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี  โดยที่ในยุคนั้นยังไม่มีระบบปฏิทินเลย โดยมีบันได 4 ด้าน ด้านละ 91 ขั้น รวม 364 ขั้น บวกกับขั้นบนสุดรวมเป็น 365 ขั้น หรือการที่หมู่พีระมิดกีซามีทิศทางตรงกันกับตำแหน่งของหมู่ดาวเข็มขัดนาย พราน เป็นต้น

นักคิดในทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณได้เชื่อว่า  ตั้งแต่ยุคหลายพันปีมาแล้วนักบินอวกาศจากอีกโลกหนึ่งได้เดินทางมายังโลกของเรา และได้อยู่อาศัยรวมกับมนุษย์โลก และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้  จนได้เกิดมีพีระมิดขึ้นในหลายประเทศ ก่อให้เกิดการตีความไปได้หลายทางว่า พีระมิดแท้จริงแล้วมีไว้เพื่ออะไร ซึ่งมีบางคนกล่าวว่า เป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ หรือบ้างว่าเป็นจุดสังเกตสำหรับยานอวกาศเวลาขึ้นลง

หากจะกล่าวว่า เป็นจุดสังเกตสำหรับยานอวกาศ  ก็ต้องนึกถึงลายเส้นนาซกาแห่งเปรู  ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทั้งภาพสัตว์ต่างๆ ลวดลายเรขาคณิต ที่ยาวเหยียดในทะเลทราย  โดยจะสามารถมองได้ชัดเจนว่าเป็นรุปอะไร หากมองลงมาจากบนฟ้า จึงทำให้สงสัยว่า เมื่อ 200 ปี ก่อนคริสตกาล ใครเป็นคนสร้างกันแน่ หากไม่ใช่คนที่มาจากบนฟ้า  ไม่เพียงเท่านี้  ของชิ้นเล็กๆที่ได้ถูกค้นพบในอดีต ก็ดูเหมือนจะสนับนุนหลักการเดียวกัน  โดยเฉพาะสิ่งของที่ได้เรียกขานกันว่าเป็น วัตถุหลงยุค

 

วัตถุหลงยุค  สำหรับความหมายของนักคิดในทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณนั้น หมายถึง สิ่งของที่โผล่ขึ้นมาไม่ถูกกาลเวลา และไม่ถูกสถานที่  หรือเป็นของที่ทันสมัย หรือล้ำสมัย ไฮลท์เทคโนโลยี ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือมีได้ในยุคโบราณได้   แต่ก็จำนนด้วยหลักฐานต่างๆ ที่มี  ซึ่งวัตถุหลงยุคที่โด่งดังมากที่สุดชิ้นหนึ่งนั่นคือ เครื่องจักรกลแอนติคีเธอรา  โดยถูกค้นพบจากซากเรืออับปางทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะครีท ถูกค้นพบใน ค.ศ.1900 ที่ยังไม่มีใครสนใจซากบรอนซ์ผุเลย จนกระทั่ง 2 ปีให้หลัง นักโบราณคดีได้สังเกตเห็นข้อเขียนที่สลักไว้ ว่ามันถูกสร้างขึ้นในปีที่ 80 ก่อนคริสตกาล ในโครงร่างซี่ล้อในเศษซากที่ค้นพบ และได้ถูกพิสูจน์ว่า เป็นเครื่องจักรกลทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่  เรียกขานว่าคอมพิวเตอร์แห่งกรีกโบราณ